ป้องกันการฉ้อโกงอย่างรอบด้านในทุกๆขั้นตอน

  • ยืดหยุ่นและขยายขนาดได้

  • ทำงานข้ามผลิตภัณฑ์และช่องทาง

  • ผสานการทำงานอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

  • ตรวจจับแนวโน้มการฉ้อโกงหลายแบบ

  • การสนับสนุนครบวงจร

  • วิธีประเมินหลากหลาย

ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ

ING white logo
Citibank white logo
HSBC white logo
Bank of China
เรามั่นใจในความสามารถของ GBG ในการพัฒนาโซลูชัน ที่ไม่เพียงตรงกับความต้องการของเราเท่านั้น แต่ยังได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของรัฐบาลมาเลเซียด้วย
AmBank (M) Berhad | Yeoh Eng Leong, รองประธานอาวุโส สายงานจัดการการฉ้อโกงสำหรับธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย

ป้องกันการฉ้อโกงอย่างครอบคลุม 360 องศา

แมชชีนเลิร์นนิง

มอบประสบการณ์อันราบรื่นให้แก่ลูกค้าด้วยการตรวจจับกิจกรรมที่อาจจะเป็นการฉ้อโกง ทั้งที่รู้จักและยังไม่รู้จัก ในระหว่างการการเปิดบัญชีและทำธุรกรรม

Icon for fraud detection accuracy

เครื่องมือป้องกันการฉ้อโกง

เผยความเสี่ยงและความผิดปกติที่ซ่อนอยู่โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์พฤติกรรมร่วมกับข้อมูลทางเลือก

เพิ่มประสิทธิภาพ

ตรวจจับการฉ้อโกงแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง ลดผลบวกลวงและเพิ่มความยำกว่า 30%

Innovation icon

คล่องตัว

ตั้งค่าและกำหนดค่าตามความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ขยายและยกระดับการทำงานบนผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อเรา